Nieuwe regelgeving op het gebied van elektromotoren

EU-MEPS (Minimum Energy-efficiency Performance Standard)

De EU-richtlijn 2005/32/EG, ook wel EU-MEPS genoemd, heeft betrekking op de fabrikanten van energie-verbruikende producten. Onder deze groep producten bevinden zich ook de laagspanningsmotoren. In de richtlijn wordt omschreven dat de fabrikanten op zoek moeten naar verbetering van hun producten op het gebied van energie-efficiëntie. Met deze richtlijn hebben de fabrikanten van motoren de komende jaren een extra doelstelling gekregen, namelijk het op de markt brengen van nieuwe efficiëntere draaistroommotoren.

De nieuwe richtlijn lost de oude CEMEP 2006 af. In de oude CEMEP 2006 waren de motoren ingedeeld in bepaalde rendement-klassen. De rendementen werden aangegeven middels de aanduidingen Eff1, Eff2 en Eff3. Eff1 staat voor het hoogste rendement zodat het niet mogelijk was een logische klasse te creëren voor nog zuinigere motoren. De Europese richtlijn lost deze problemen gelijk op. De richtlijn is gebaseerd op IEC 6003430 die voor de classificatie van het rendement van elektromotoren werkt met de klassen IE1 (inefficiënt), IE2 (standaard), IE3 (hoog) en IE 4 (premium). Hierbij vertegenwoordigt IE4 het hoogste rendement. Deze nieuwe richtlijn biedt de mogelijkheid om in de toekomst door te groeien naar hogere klassen.

energie-efficientere-elektromotoren-2